Ubezpieczenia życia i zdrowia

W indywidualnych ubezpieczeniach na życie ochrona ubezpieczeniowa dotyczy przede wszystkich ochrony życia ubezpieczonego, a zadaniem jest ochrona bliskich przed konsekwencjami finansowymi jakie mogą wiązać się z utratą życia przez osobę ubezpieczoną.

Przykładowe rodzaje ubezpieczeń życiowych:

 • indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (pozwala na gromadzenie środków na przyszłą emeryturę, a jednocześnie pozwala na skorzystanie z ulgi podatkowej i tym samym zmniejszenie podatku płaconego w danym roku),
 • indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie,
 • ubezpieczenie na życie
  z gwarantowaną dożywotnią rentą,
 • ubezpieczenie na życie z pewną wypłatą kapitału na koniec umowy,
 • ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym i składką regularną,
 • ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym i składką jednorazową,
 • indywidualne ubezpieczenie na życie,
 • indywidualne ubezpieczenie posagowe (program oszczędnościowo-ochronny, skierowany do rodziców, dziadków i innych osób, które chcą zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo w przyszłości),
 • NNW szkolne,
 • NNW.

Ubezpieczenie zdrowia to gwarancja szybkiego dostępu do opieki medycznej w ramach prywatnych placówek na terenie całego kraju, duży wybór lekarzy specjalistów dostępnych bez skierowań oraz szeroki zakres badań diagnostycznych. A także gwarancja wypłaty świadczeń w razie wypadku.

Ubezpieczenia dedykowane są dla osób prywatnych oraz całych rodzin, które oczekują wysokiej jakości świadczonych usług.

Ubezpieczenie na zdrowie może obejmować:

 • bezgotówkowe świadczenia medyczne we wskazanych placówkach oraz innych placówkach współpracujących,
 • nielimitowany i bezgotówkowy dostęp do placówek medycznych lub zwrot kosztów za konsultacje i badania w dowolnie wybranej placówce,
 • zasiłek szpitalny, wypłacany za każdy dzień pobytu w szpitalu,
 • świadczenie operacyjne, ubezpieczyciel pokrywa koszt przeprowadzonego zabiegu.
 • NNW szkolne,
 • NNW.