Ubezpieczenia podróży

Planujesz rodzinne wakacje za granicą? Wybierasz się na kilkudniowy wyjazd? Niezależnie od celu podróży, pamiętaj o ubezpieczeniu turystycznym.

Zakres ochrony obejmuje:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia – pokrycie kosztów leczenia lub zwrot poniesionych wydatków w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem,
 • assistance – pakiet świadczeń, w ramach których finansowana i organizowana jest pomoc polegającą na m.in. uzyskaniu informacji dotyczących kraju będącego celem podróży, transporcie poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju. Ubezpieczyciel pokryje również koszty poszukiwań i ratownictwa w przypadku zaginięcia oraz pomocy prawnej,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • ubezpieczenie bagażu – wypłata odszkodowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży bagażu,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas zagranicznego wyjazdu .

W zależności od charakteru wyjazdu, możesz rozszerzyć ochronę o ryzyko:

 • zaostrzenia choroby przewlekłej,
 • wykonywania pracy fizycznej lub pracy o wysokim stopniu ryzyka,
 • amatorskiego uprawiania narciarstwa, snowboardu lub uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu,
 • pasywnego udziału w wojnie lub aktach terroru.

Zakres ubezpieczenia w przypadku podróży krajowej (strefa Polska) obejmuje Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, a dodatkowo może zostać rozszerzony o:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia i usług assistance na terenie RP,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo też wcześniejszego z niej powrotu,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania noclegów.

A także po opłaceniu dodatkowej składki o ryzyka związane z:

 • amatorskim uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • wyczynowym uprawianiem sportu.

Przy zakupie ubezpieczenia turystycznego ważne jest rozróżnienie rodzaju wyjazdu, w celu doboru odpowiedniego zakresu ubezpieczenia i zapewnienia odpowiedniej ochrony. Możemy tutaj wyróżnić np.:

 • podróż zagraniczna,
 • wyjazd do pracy,
 • zawodowe uprawianie sportu bądź sportów ekstremalnych,
 • podróże po Polsce,
 • ubezpieczenie na cały rok.

Ryzyka dodatkowe, które możemy wykupić razem z ubezpieczeniem podróży:

 • assistance,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • ubezpieczenie bagażu,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas zagranicznego wyjazdu,
 • rezygnacja z wyjazdu (zwrot kosztów w przypadku rezygnacji z wyjazdu, rezerwacji hotelu, biletu lotniczego),
 • zaostrzenie choroby przewlekłej,
 • wykonywania pracy fizycznej lub pracy o wysokim stopniu ryzyka,
 • amatorskiego uprawiania narciarstwa, snowboardu lub uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu,
 • pasywnego udziału w wojnie lub aktach terroru (do wykupienia przy podróży do krajów co do których Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało ostrzeżenia dla podróżujących).