Ubezpieczenia domu i mieszkania

Ubezpieczenie domu mieszkalnego zawarte może zostać w od zdarzeń losowych w opcjach od ryzyk nazwanych (poprzez dowolny wybór zdarzeń, od których dom ma być chroniony) lub od wszystkich ryzyk – all risk (obejmuje wszystkie zdarzenia, które nie zostały wyłączone z zakresu ubezpieczenia).

Ubezpieczenie można zawrzeć w następujących zakresach od m. in.:

 • ognia i innych zdarzeń losowych (zakres podstawowy, m. in.: zalanie, deszcz nawalny, huragan, grad, trzęsienie ziemie, uderzenie pioruna i inne),
 • ruchomości w domu mieszkalnym od kradzieży z włamaniem i od rabunku,
 • rzeczy osobiste od rabunku poza miejscem ubezpieczenia,
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • Home Assistance, Medical Assistance, Ochrony Prawnej, Assistance Rowerowy,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń,
 • stłuczenie przedmiotów szklanych,
 • przepięcie elektryczne,
 • ubezpieczenie weterynaryjne psów i kotów.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • dom mieszkalny wraz ze stałymi elementami,
 • dom mieszkalny oraz miejsce parkingowe,
 • budynki gospodarcze (w tym garaż) ze stałymi elementami,
 • budowle wraz ze stałymi elementami (np. ogrodzenie, brama, nawierzchnia, wiata, altana, studnia, grill, huśtawka, oczko wodne, pergola, lampa, instalacje na posesji lub działce),
 • ruchomości domowe w domu mieszkalnym, pomieszczeniu gospodarczym, budwoli,
 • ruchomości domowe specjalne,
 • ruchomości domowe na posesji, tarasie, loggii,
 • drzewa i krzewy,
 • przenikanie wód gruntowych,
 • przenośny sprzęt elektroniczny od stłuczenia lub pęknięcia,
 • elementy zewnętrzne od kradzieży.

Ubezpieczenie mieszkania zawarte może zostać w od zdarzeń losowych w opcjach od ryzyk nazwanych (poprzez dowolny wybór zdarzeń, od których mieszkanie ma być chronione) lub od wszystkich ryzyk – all risk (obejmuje wszystkie zdarzenia, które nie zostały wyłączone z zakresu ubezpieczenia).

Ubezpieczenie można zawrzeć w następujących zakresach od m. in.:

 • ognia i innych zdarzeń losowych (zakres podstawowy, m. in.: zalanie, deszcz nawalny, huragan, grad, trzęsienie ziemie, uderzenie pioruna i inne),
 • ruchomości w mieszkaniu od kradzieży z włamaniem i od rabunku,
 • rzeczy osobiste od rabunku poza miejscem ubezpieczenia,
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (np. zalanie mieszkania sąsiadów, pogryzienie listonosza przez psa, wybicie szyby przez dziecko w mieszkaniu sąsiada),
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • Home Assistance, Medical Assistance, Ochrony Prawnej, Assistance Rowerowy,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń,
 • stłuczenie przedmiotów szklanych,
 • przepięcie elektryczne,
 • ubezpieczenie weterynaryjne psów i kotów.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • mieszkanie oraz miejsce parkingowe,
 • budynki gospodarcze (w tym garaż) ze stałymi elementami,
 • budowle wraz ze stałymi elementami,
 • ruchomości domowe w mieszkaniu, pomieszczeniu gospodarczym, budwoli,
 • ruchomości domowe specjalne,
 • ruchomości domowe na posesji, tarasie, loggii,
 • drzewa i krzewy.

Ubezpieczenie domu w budowie zawarte może zostać w od zdarzeń losowych w opcjach od ryzyk nazwanych (poprzez dowolny wybór zdarzeń, od których dom ma być chroniony) lub od wszystkich ryzyk – all risk (obejmuje wszystkie zdarzenia, które nie zostały wyłączone z zakresu ubezpieczenia).

Ubezpieczenie domu w budowie może obejmować m. in.:

 • zniszczenie budowy przez powódź, huragan ogień lub inne zdarzenia losowe,
 • uszkodzenie materiałów budowlanych przez np. zalegający śnieg lub upadek drzewa,
 • kradzież w włamaniem,
 • stłuczenie elementów stałych,
 • przepięcie,
 • wandalizm,
 • OC w życiu prywatnym w związku z budową domu,
 • NNW,
 • pokrycie kosztów poszukiwania przyczyny szkody (np. zalania).